Kağızın kütləsinə təsir edən əsas amillər hansılardır?

Son illərdə,kağız istehsalçılarıvə istifadəçilər kağızın əsas hissəsinə getdikcə daha çox diqqət yetirdilər, çünki kütlə məhsulun maya dəyərinə və məhsuldarlığına əhəmiyyətli təsir göstərir.Yüksək həcm o deməkdir ki, eyni qalınlıqda əsas çəki azaldıla bilər və xərclərə qənaət etmək üçün istifadə olunan lif miqdarı azaldıla bilər;yüksək toplu kağız sərtliyini artıra bilər, kitab nəşriyyatlarına daha az səhifə ilə tam kitab qalınlığını qoruyub saxlamağa imkan verir, həmçinin kağızın qeyri-şəffaflığını, çap qabiliyyətini artıra və çap mürəkkəbinin boşalmasını azalda bilər.Buna görə də, yüksək kütlə kağızın maya dəyərinə, məhsulun performansına və məhsulların əlavə dəyərinə nəzarət etmək üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Yüksək kütlə nədir?Bu, əsas çəkinin qalınlığa nisbəti olan kağızın mühüm göstəricisidir.Toplu kağızın sıxlığını, yəni kağızın məsaməliliyinin ölçüsünü göstərir.

Kağızın əsas kütləsinə təsir edən əsas amillərə kağız istehsalı lif xammalı, pulpa növü, döymə əməliyyatı, doldurucular, kimyəvi maddələr, presləmə, qurutma, kalendrləmə və s.

Kağız istehsal edən lif xammalının lif morfologiyası kağızın böyük hissəsinə mühüm təsir göstərir.Qalın liflər daha yüksək məsaməliliyə və daha çox kağız kütləsinə malikdir, lakin kütlə yalnız lif qalınlığı ilə əlaqəli deyil, həm də kağız hazırlama prosesi zamanı liflərin əzilməsi ilə çox mühüm əlaqəyə malikdir.Bu, son nəticədə liflərin əzilmə və deformasiya dərəcəsindən asılıdır.Buna görə də kiçik diametrli və qalın divarlı liflər daha sərtdir, əzmək asan deyil və yüksək həcmli kağız əmələ gətirmək asandır.
Kağız xammal

Kağızın kütləsinə pulpa növü də böyük təsir göstərir.Ümumiyyətlə, yüksək məhsuldar sellüloz>termomexaniki sellüloz>kraft pulpa>tullantı pulpa.Fərqli xammallar eyni sellülozda müxtəlif həcmə malikdir, bərk ağac > yumşaq ağac.Theyüksək kütləyüksək məhsuldar sellülozun özü digər sellülozlarla müqayisə oluna bilməz, ona görə də yüksək məhsuldar sellüloz yüksək dərəcəli kağızda ağardılmış kraft sərt ağac sellülozunu qismən əvəz etmək üçün geniş istifadə olunur.Pulpa növlərinin seçimi və nisbəti hazırkı yüksək həcmli kağız istehsalı prosesinin açarıdır.Kağız kütləsini yaxşılaşdırmaq üçün yüksək məhsuldar sellüloz əlavə etmək hazırda kağız dəyirmanları tərəfindən geniş istifadə edilən ən effektiv üsuldur.
kağız pulpa

Toplu kağızın çox vacib xüsusiyyətidir.Yüksək həcmlikağız lazımi sərtliyi qoruya bilər, lif istehlakını azalda bilər, pulpa xərclərinə qənaət edə və kütləni yaxşılaşdıra bilər.Hal-hazırda ən mümkün üsullara yüksək məhsuldar sellülozun əlavə edilməsi, sellülozun seçilməsi və proses sistemləri daxildir.Yeni kütləvi əlavələrin optimallaşdırılması və işlənib hazırlanması da mühüm tədqiqat istiqamətidir.
kağız fabriki

 

Göndərmə vaxtı: 27 oktyabr 2022-ci il