Qapalı İncəsənət Kağızı

Qapalı İncəsənət Kağızı çap da deyilirQapalı əsas kağız.Səthinə ağ boya qatı çəkilirəsas kağız, super kalenderləmə ilə işlənir.SəthiQapalı əsas kağızhamardır, ağlıq yüksəkdir və mürəkkəb udma və mürəkkəbləmə performansı çox yaxşıdır.Qapalı əsas kağızƏsasən ofset çap, yüksək səviyyəli şəkil albomları, təqvimlər, kitablar və s. kimi qravür incə ekran çapı üçün istifadə olunur.

Qapalı kağızpoliqrafiya fabriklərində istifadə olunan əsas kağızlardan biridir.Qapalı kağızümumi addır.Rəsmi adı olmalıdırörtülmüş çap kağızı,real həyatda geniş istifadə olunur.Gördüyünüz gözəl təqvimlər, kitab mağazalarında satılan afişalar, kitab üzlükləri, illüstrasiyalar, bədii kitablar, şəkil albomları və s., və s.-də də geniş istifadə olunurörtülmüş kağız. Qapalı kağızörtük və dekorativ emaldan sonra üzlənmiş əsas kağızdan hazırlanmış kağızdır.Səthi hamar və zərifdir.İki tərəfli və birtərəfli ilə örtülmüşdür.Kağız parlaq və tutqun (mat) örtüklü kağıza bölünür.